07.00.08-del Affaldstransporter - Foretager indberetning (Korrekt) BEK nr 799 af 28/06/2007 Bekendtgørelse om overførsel af affald §2. 07.00.08-del Affaldstransporter - Oplyser sag (Korrekt) BEK nr 799 af 28/06/2007 Bekendtgørelse om overførsel af affald §2. 85.02.01 Journalisering - journaliserer dokument (Korrekt)
07.00.08 Affaldstransporter - Håndterer (korrekt)